Administrativní povinnosti po kontrolní prohlídce (kolaudaci)

Kontrolní prohlídka (kolaudace) je důležitým završením výstavby. Více o tom, co jsme si s ní prožili my, naleznete v článku Jak probíhala kontrolní prohlídka (kolaudace). Tento akt spouští řadu administrativních povinností, které je nutné provést. Jaké to jsou?

Sdělení o dokončení stavby

Vzhledem k tomu, že jsme kontrolní prohlídkou neprošli bez problémů, nejdříve jsme museli úředníka ze stavebního úřadu přesvědčit o odstranění nedokonalostí. Jakmile se nám to povedlo, vydal nám dokument zvaný Sdělení k dokončení stavby a na příslušný obecní úřad poslal výzvu k přidělení čísla popisného, na jejíž základě nám úřad vydal číslo popisné.

Dokument o dokončení stavby jsme odeslali Hypoteční bance, abychom konečně po 4 letech uzavřeli hypotéku. Nicméně se nejedná o zcela uzavřenou kapitolu, neboť banka požaduje zapsání domu do Katastru nemovitostí, které je možné až po obdržení čísla popisného. Tento dokument jsme zároveň doložili i k žádosti o vyplacení dotací z programu Dešťovka. O tom, jak jsme o dotace žádali, si můžete přečíst v článku Jak jsme žádali o dotace na využití dešťové vody.

Vydání čísla popisného či evidenčního

Jakmile nám obecní úřad vydal číslo popisné na základě dokumentu Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného, začal proces se zapsáním stavby do Katastru nemovitostí, o kterém se více dočtete v článku Zápis novostavby do katastru nemovitostí. Tímto nám zároveň vznikla povinnost Selfiehome přiděleným číslem označit.

Přidat komentář